Du er her: Fishbase » Labyrintfisk

Trichogaster leeri

© Foto: F. Ingemann Hansen

SYNONYMER:

Osphromenus malayanus, O.notatus

FOREKOMST:

Malaysia, Borneo og Sumatra

BIOTOP:

Sumpe og moser med meget tæt bevoksning af siv og rør, i rismarker og andre oversvømmede steder. Holder ofte til på de tættest bevoksede steder.

POPULÆRNAVN:

Perlegurami

STØRRELSE:

12 cm

KØNSFORSKEL:

Hannen har lange udtrukne ryg- og gatfinner medens hunnens finner er mere afrundede, endvidere er hannen oftest stærkere rød på strube og bug.

NOTATER:

Perleguramien er en fredelig, fisk, der kan gå i selskab med selv ganske små arter. Hannerne kan dog godt være noget stridbare indbyrdes, men hvis bare der er lidt skjulesteder i akvariet, sker der sædvanligvis ikke noget alvorligt.

Da Perleguramien ånder ved labyrint, skal der være fri plads mellem vandoverfladen og dækglasset, og akvariet skal stå sådan, at lufttemperaturen er mindst 22ºC, da fiskene ellers får kold luft i åndedrætsorganet, og dette kan skade fisken. Vandtemperatur 24-28ºC, pH 6,5-8,5 medens hårdheden kan ligge mellem 5 og 30º dGH.

Hvis man vil opdrætte denne art, er det klogt at flytte den over til et akvarium på 50-60 liter, sænke vandstanden til 15-20 cm og hæve temperaturen til ca 28oC. Sæt et par planter, der kan nå overfladen, i akvariet og læg også en lille håndfuld flydeplanter i. Sæt først hunnen over i akvariet og lad den gå der alene et par dage, medens den fodres godt op med levende foder, gerne myggelarver. Når hun har gået her nogle dage og er godt rognspændt, sættes hannen over i akvariet, og han vil som regel efter en dage eller to begynde at bygge skumrede oppe mellem planterne i overfladen. Han kan stå i timevis og spytte små skumbobler op i vandoverfladen, for til sidst at have lavet en virkelig imponerende rede.

Fra tid til anden prøver han at lokke hunnen op under reden, og på et tidspunkt lykkes det for ham. Han slynger sig om hunnen og hun afgiver nogle æg, som stiger op under reden. En fuldvoksen hun kan afgive 600-100 æg. Efter legen jages hunnen bort, og man kan roligt fange hende op, hvis dette kan gøres uden at ødelægge reden. Hannen tager sig af den videre yngelpleje og sørger, ved at spytte nye skumbobler op under reden, for at æggene kommer til at ligge inde mellem skumboblerne.

Æggene klækker, noget afhængig af vandtemperatur efter 24-36 timer og et par dage efter har de fortæres deres blommesæk og kan svømme omkring. Nu kan også hannen fjernes og fodringen med infusorier eller andet meget fint foder kan begynde. Først efter 2-3 uger kan ungerne begynde at tage friskklækkede Artemia nauplier, men dette foder sætter så ekstra gang i deres vækst.

Hvis man har mulighed for at fordele ungerne i flere akvarier, er det en fordel, jo færre unger man har i hvert akvarium, jo bedre vokser de op. Når ungerne er ca 4 uger gamle, udvikles deres åndedrætsorgan, labyrinten, og her kommer et kritisk tidspunkt, hvor mange af ungerne går til grunde, hvis vandstanden er for stor eller lufttemperaturen over vandoverfladen er for lav.

 

Mange flere oplysninger om denne art og andre labyrintfisk kan findes i Bogen LABYRINTFISK,

ISBN87-7857-424-2, Forlaget Atelier, 2004

powered by FreeFind

Det er tilladt at låne artikler fra FISHBASE.
Læs mere om det HER

 

Valid xhtml & css