Du er her: Fishbase » Maller

Corydoras elegans

© Foto: Benny B. Larsen

Corydoras elegans STEINDACHNER, 1877

STØRRELSE : 5 cm

FARVE / FORM : Kropssiderne og ryggen sart brunlig. Under ryggen løber et bredt mørkt længdebånd, der er grønligt metalskinnende, og på hovedet breder sig netagtigt ud. Finnerne er farveløse, på nær rygfinnen, der har tre af prikker bestående tværbånd.

KØNSFORSKEL : Hos hannen afbrydes længdebåndet af talrige grøntskinnende prikker, og disse ses også på gællelågene. Det syntes også som om der hos denne art er en tendens til at han- nernes mønster på kroppen er mere tydeligt end hos hunnerne.

UDBREDELSE : Det brasilianske Amazonasområde ved Tefe, Rio Ampiyacu i Sydamerika. SYSTEMATIK : Hører til elegans-gruppen.

ELEGANSGRUPPEN BESTÅR AF FØLGENDE ARTER: Corydoras elegans STEINDACHNER, 1877,- C.gracilis NIJSSEN & ISBRUECKER, 1976,- C.guapore KNAACK, 1961,- C.hastatus EIGEN- MANN & EIGENMANN, 1888,- C.latus PEARSON, 1924,- C.nanus NIJSSEN & ISBRUECKER, 1967,- C.pygmaeus KNAACK, 1966,- C. undulates REGAN, 1912.

ØKOLOGI/BIOLOGI : Findes i creeks og små floder i dens udbredelsesområde. Lever af insektlarver, orme og små krebsdyr. ADFÆRD : En fredelig malle, der bør holdes i mindre flokke. I AKVARIET : Føler sig veltilpas i beplantet akvarium, men skyggefulde områder, hvor flokken fra tid til anden kan samles og hvile ud mellem fødesøgningstogterne rundt i akvari- et. Temperatur 24º C.

FORPLANTNING : Langt de fleste opdrætsrapporter om C. elegans fortæller, at den følger den normale Corydoras-måde, men enkelte opdrættere har fortalt, at de aldrig har set deres par indtage den såkaldte T-stilling, som man ellers ser hos de fleste arter. Fyld et 30 liters akvarium op med ledningsvand og lad det stå med god gennemluftning nogle dage. (Hos nogle arter må man prøve sig frem med større eller mindre hårdhed og pH). Opdrætsakvariet kan være forsynet med et fint lag grus og nogle java-bregner eller flydebregner. Vandstanden skal være omkring 20 cm.

Sæt 1 hun sammen med 2 hanner i opdrætsakvariet og i de fleste tilfælde vil man se hannerne jage hunnen afsted. Hannerne følger tæt på hver side af hende med snuden tæt ved hendes bugparti. Hvis hunnen ellers er rede, ender jagten som oftest med at en af hannerne opgiver jagten og den anden gennemfører en parring med hunnen. Hunnen afgiver kun nogle få æg ad gangen og de bliver taget op i en lille lomme, som hunnen danner mellem bugfinnerne og derefter placeret på. C. elegans æg er meget små, ca 1,2 mm i diameter. C. elegans placerer næsten udelukkende sine æg på undersiden af planteblade.

En leg kan være overstået i løbet af nogle timer, men kan også trække i langdrag over flere dage. Slægtens kuldstørrelse er normalt mellem 20 og 50 og ved en temperatur på 25o C klækker æggene efter 4-5 dage. Efter yderligere nogle dages hængetid, hvor larverne fortærer deres blommesæk, kan man påbegynde opfodringen. Man kan starte med microorm og nyklækkede artemia nauplier. Ungernes vækstrate er meget forskellig fra art til art.

powered by FreeFind

Det er tilladt at låne artikler fra FISHBASE.
Læs mere om det HER

 

Valid xhtml & css