Du er her: Fishbase » Regnbuefisk

Melanotaenia lacustris

© Foto: F. Ingemann Hansen

Melanotaenia lacustris MUNRO, 1964

STØRRELSE : 12 cm
 

FARVE / FORM : Langstrakt og højrygget form, kraftigt sammentrykt fra siderne, hovedet er ret lille, og øjnene er store. Ned langs kroppen løber et mørkeblåt længdebånd. Over dette bånd er fisken blå og under det er den grå-beige. Den todelte rygfinne er gråblå og det samme er den fligede halefinne. Gatfinnen er lang og blå medens bug- og brystfinner nærmest er transparente.
 

KØNSFORSKEL : Hunnen har knap så kraftige farver som hannen, men er mere rund i bugpartiet.
 

UDBREDELSE : Arten findes i Kutubusøen og Kikori-bækkenet i det sydlige højland på Papua New Guinea.

ØKOLOGI/BIOLOGI : Bortset fra at arten lever i søer, ved man kun meget lidt om artens udbredelsesområde og økologi.
 

ADFÆRD : Fredelig stimefisk, der skal have virkelig god svømmeplads.
 

I AKVARIET : Temparatur mellem 20 og 24 grader C. en pH på mellem 7 og 8 og en hårdhed op til 10 grader dGH. Akvariet kan indrettes med planter, sten og trærødder langs bagrude og enderuder, medens der midt i akvariet bør være god fri plads, så denne meget svømmeglade og livlige fisk får plads til sine udfoldelser. Akvariet bør ikke have en længde på under 1 meter.
 

FORPLANTNING : Arten er ikke svær at opdrætte. Indret et 75-100 liters akvarium med en tot javamos eller en perlon legemop. Vandet skal være friskt med en temperatur på 24 grader C. Efter legen fjernes forældrefiskene. Æggene klækker efter ca. 6 døgn og kan fodres med nyklækkede artemia nauplier.
 

powered by FreeFind

Det er tilladt at låne artikler fra FISHBASE.
Læs mere om det HER

 

Valid xhtml & css