Paracheirodon simulans

© Foto: F. Ingemann Hansen

Parachrirodon simulans (GERY, 1963)

Dansk populærnavn: Falsk Neonfisk eller blå neonfisk

ETYMOLOGI : Artsnavnet simulans betyder lignende eller simulerende og henviser til denne arts nære lighed med Paracheirodon innesi (alm. neonfisk)

STØRRELSE : 3 cm

FARVE / FORM : Langstrakt, lidt butsnudet cigarformet krop. Ryggen er olivenbrun. Fra snuden, gennem øjet løber der et bredt lyseblåt bånd ned til haleroden. Artens bug er hvidlig, medens den bageste 2/3 del af kroppen under den blå streg er rød. Finnerne er farveløst gennemsigtige, på nær gatfinnen, som kan have et svagt rødligt skær.

KØNSFORSKEL : Hunnen er lidt større end hannen og lidt kraftigere i bugpartiet, men dette er kun tydeligt hos velfodrede, kønsmodne fisk.

 UDBREDELSE : Rio Negro flodområdet i Brasilien, Sydamerika

SYSTEMATIK : Selv om arten ligner både den almindelige neonfisk og den røde neon en hel del, er de ikke særlig nært beslægtet. SCHEEL har undersøgt de tre arter og har fundet vidt forskellige kromosomtal hos dem. Synonym: Hyphessobrycon simulans

ØKOLOGI/BIOLOGI : Kommer fra mørke, mindre skovfloder og disses sideløb. Findes som regel i områder med mange nedfaldne grene og træer, der er væltet ned i floderne.

ADFæRD : En meget fredelig og ømfindtlig lille stimefisk, der altid bør holdes i en flok på mindst 10-12 dyr for at være vel tilpas.

AKVARIET : Skal have en noget højere temperatur end den alm. neonfisk, men kan fint gå i samme vand som Rød neon, som den også skulle gå med i naturen. Den er meget ømfindtlig for Oodinium-angreb, og går ofte til i en af de første bølger af denne sygdom. Temperatur 24-27º C. Hårdhed op til 5º dGH og en pH omkring 6 er de optimale vilkår vi kan give denne lille smukke fisk i akvariet. Dette bør gerne være beplantet med spredte og tætte planteområder mellem hinanden, så stimen har noget at smutte ud og ind af i dens bevægelser rundt i akvariet.

FORPLANTNING : Ingen opdrætsrapporter i tilgængelig litteratur, men arten skal sandsynligvis have ekstremt gode vandforhold for at gå i leg.

 

Mange flere oplysninger om arten og andre karpelaks findes i bogen "Karpelaks" ISBN 87-7857-455-2 fra Forlaget Atelier, 2005,

powered by FreeFind

Det er tilladt at låne artikler fra FISHBASE.
Læs mere om det HER

 

Valid xhtml & css