Heterandria formosa

Heterandria formosa AGASSIZ, 1853

Synonymer: Girardinus formosus, Gambusia formosa, Heterandria ommata, Hydragyra formosa, Rivulus ommatus, Zygonectes manni

Forekomst: Sydøstlige Nord Carolina, Georgia, Florida, New Orleans og Louisiana i USA.

Biotop: Arten findes både i fersk- og brakvand. Arten findes hovedsageligt i lavvandede områder med tæt plantevækst. Vandet er for det meste iltfattigt.

Populærnavn: Dværgtandkarpe

Størrelse: han 2 cm, hun 3,5 cm

Kønsforskel: hannen mindre og slankere end hunnen, og han har endvidere et tydeligt gonopodium.

Notater: Fredelig art, der p.g.a. sin størrelse bør holdes i artsakvarium. Kan holdes i små akvarier med beplantning. Temperatur 20-25º C.

Føder levende unger og hunnen føder en til fem unger hver dag gennem et længere tidsrum. I hunnens æggestok findes der hele tiden æg på forskellige udviklingstrin. Hvis der er tilstrækkelig beplantning i akvariet er der altid nogle få unger der vil overleve, således at der altid vil være unger af forskellig størrelse til stede i akvariet. Arten æder gerne småt flagefoder, men bør også have levende foder, og her er især Artemia godt. Hannerne kan jage ret voldsomt med hunnerne under legeoptakten.

powered by FreeFind

Det er tilladt at låne artikler fra FISHBASE.
Læs mere om det HER

 

Valid xhtml & css