Poecilia reticulata

© Foto: Benny B. Larsen

© Foto: Benny B. Larsen

Poecilia (Lebistes) reticulata PETERS, 1859

ETYMOLOGI: Aertsnavnet betyder netformet og hentyder til kroppens skæl, der har en mørk kant, der giver dyret den netagtige tegning.

STØRRELSE: Han 3-4 cm, hun 6,7 cm

FARVE / FORM: Arten har en langstrakt krop og et spidst hoved. Hunnerne er højere i kroppen end hannerne og med en tydelig afrundet bug. Hunnerne er normalt beige-grå med gennemsigtige finner, medens hannerne er uhyre varierede i krops- og finnefarver. KØNSFORSKEL: Se farvebeskrivelsen

UDBREDELSE: De hollandske Antiller, Trinidad, Winward øerne, Barbados, Grenada, Leward Øen, St. Thomas, Antiqua, Vest Venezuela og Britisk Guayana er dens naturlige udbredelsesom- råde, men efterhånden er den udbredt i mange dele af verden, da den har været brugt i bekæmpelse af myggeplage mange steder.

Synonymer: Girardinus reticulatus GUENTHER, 1866 - Poeciloides reticulatus JORDAN & GILBERT, 1883 - Acanthophacelus reticulatus EIGENMANN, 1907 - Lebistes reticulatus REGAN, 1913 - Glaridichthys reticulatus MILEWSKI, 1920 - Lebistes poeciloides DE FILIPPI, 1861 - Girardinus poeciloides BOULENGER, 1912 - Poecilia poeciloides LANGER, 1913 - Girardinus guppii GUENTHER, 1866 - Heterandria guppii JORDAN, 1887 - Acanthophacephalus guppii EIGENMANN, 1910.

ØKOLOGI/BIOLOGI : Arten kan i dens udbredelsesområde findes i mange forskellige biotoper, men dog altid i vandområder med kun svag eller ingen strøm. Den findes i både fersk- og bra- kvand, ja selv i små bjergbække kan den findes.

ADFæRD : En livlig lille fisk, der bør holdes i mindre flokke.

AKVARIET : Vildguppyen er bestemt ikke let at holde under akvarieforhold. Den kræver vandforhold, der svarer til de steder, hvor netop den pågældende geografiske variant er kommet fra, og er som regel ret svær at få akklimatiseret til vort akvarievand. Af foder skal vildguppyen have afvekslende levende foder og plantefoder i form af alger og lignende. Pragtguppyen, som er fremkommet ved målbevidst opdræt gennem mange år, har efterhånden fået mange forskellige finneformer, og man har indenfor internationalt arbejde med guppy opstillet forskellige hovedformer.

Pragt- eller slørguppyen er en typisk kulturfisk, men hvis man ønsker at opdrætte og forædle den, står man over for et meget stort arbejde. Hvis man vil opdrætte rene stammer af guppy, skal man råde over mange akvarier, så man har mulighed for ikke alene at holde de forskellige farvevarianter adskilt fra hinanden, men man skal også holde kønnene adskilt, så man kun avler på jomfruhunner. Guppyforædling er en helt selvstændig gren af akvariehobbyen, og der henvises til speciallitteraturen om dette emne.

FORPLANTNING : Arten er levendefødende og hunnen kan gennemsnitlig hver 22-24. dag få 15 -150 ca 6 mm lange unger. Hunnerne bliver kønsmodne i en alder af ca 3 - 4 måneder.

 

powered by FreeFind

Det er tilladt at låne artikler fra FISHBASE.
Læs mere om det HER

 

Valid xhtml & css