Poecilia sphenops

© Foto: F. Ingemann Hansen

Poecilia sphenops

Black Molly og Lyrehalemolly er kulturformer af Poecilia sphenops

Synonymer: Mollienesia sphenops, Gambusia modesta, G. plumbea, Girardinus vandepolli, Lembesseia parvianatis, Platypoecilus mentalis, P. spilonotus, P. tropicus, Xiphophorus gillii

Forekomst: Hele Mellemamerika fra Mexico til Colombia i Sydamerika. Biotop: Alle former men mest i forholdsvis stilleflydende vandområder.

Populærnavn: Sort Molly, Sort Sphenops, Lyrehalemolly

Størrelse: 6 cm

Kønsforskel: Hannen har gatfinnen omdannet til et rørformet gonopodium, medens hunnens gatfinne er afrundet.

Litteratur: Ole Boesdal: Ungefødende Tandkarper, 1984 (DA)

Notater: Lyrehalemollyen og de andre kulturformer af Poecilia sphenops er taknemmelige fisk for selskabsakvariet, hvis man tager hensyn til deres varmekrav. Disse sorte typer skal ikke gå på under 24 grader C. og meget gerne omkring 27-28 grader. Hårdhed 20-30 grader dGH og pH 7.5-8,2 .

Disse fisk har godt af et mindre salttilskud i vandet. Arten går fint i det beplantede akvarium og er en livlig og frisk svømmer, der ikke tilbringer megen tid i ro. Hannerne vil bejle og kurtisere hunnerne og ca 4 uger efter legen føder hunnen 25-35 unger noget afhængig af hunnens størrelse. Hvis man sørger for en god beplantning i akvariet, vil en del af ungerne altid overleve, men hvis man vil lave mere rationelt opdræt, bør hunnen flyttes over i et mindre akvarium, når tiden nærmersig. Lad være med at bruge de små plast fødekasser. Det nærmer sig dyrplageri og ofte går hunnen til af stress i et sådan fængsel.

powered by FreeFind

Det er tilladt at låne artikler fra FISHBASE.
Læs mere om det HER

 

Valid xhtml & css